EKSEN YAYINCILIK
KİTAP LİSTESİ
1. Devrimci Demokrasi ve Sosyalizm
(TDKP Eleştirisi) 2. Baskı
4 YTL
2. Modern Revizyonizmin Çöküşü
SB ve D. Avrupa Üzerine
(Tükendi)
------ YTL
3. Yakın Geçmişe Genel Bir Bakış ve Platform Taslağı
(Tükendi)
------ YTL
4. Devrimci Harekette Reformist Eğilim (Tükendi) ------ YTL
5. Teori ve Program Sorunları (Tükendi) ------ YTL
6. Dünyada Yeni Düzen ve Ortadoğu
(Tükendi)
------ YTL
7. Siyasal Gelişmeler ve İşçi Hareketi (Tükendi) ------ YTL
8. EKİM 1. Genel Konferansı,
Değerlendirmeler ve Kararlar (Tükendi)
------ YTL
9. ekimler-1, Marksist-Leninist Teorik Siyasal Dergi
(Tükendi)
------ YTL
10. ekimler-2, Marksist-Leninist Teorik Siyasal Dergi (Tükendi) ------ YTL
11. Solda Tasfiyeciliğin Yeni Dönemi
(Tükendi)
------ YTL
12. İç Yazışmalar/İç Çatışmalar,
Işık, Daha Çok Işık
(Tükendi)
------ YTL
13. EKİM Olağanüstü Konferansı
(Tutanaklardan Seçmeler)
Devrimci Politika ve Örgütlenme Sorunları
(Tükendi)
------ YTL
14. Kürt Ulusal Sorunu-1
Teorik Programatik Perspektifler ve Değerlendirmeler
7.5 YTL
15. Kürt Ulusal Sorunu-2
Teorik Programatik Perspektifler ve Değerlendirmeler
7.5 YTL
16. Tasfiyeciliğe Karşı Konuşma ve Yazılar,
Kopanlar ve Kapılanlar
(Tükendi)
------ YTL
17. Devrimci Gençlik Hareketi
Genişletilmiş 2. Baskı
6 YTL
18. Gebze Direnişinin Ardından 2.5 YTL
19. 20 Temmuz Dersleri
(Tükendi)
------ YTL
20. Dünya'da ve Türkiye'de Özelleştirme Saldırısı 2.0 YTL
21. "İş-Ekmek-Özgürlük" Sloganı üzerine,
Liberal demokratizmin Politik Platformu
Genişletilmiş 2. Baskı
4 YTL
22. EKİM 3. Genel Konferansı
Siyasal ve Örgütsel Değerlendirmeler
7 YTL
23. Küçük Burjuva Popülizmi ve Proleter Sosyalizmi
(Z. Ekrem'e Cevap)
7 YTL
24. EKİM 3. Genel Konferansı
Örgütsel ve Siyasal Tartışmalar
(Tutanaklar)
7 YTL
25. Demokratizmi Savunmanın Sınırları 4 YTL
26. EMEP Eleştirisi
Bir sosyal reform partisinin ideolojik, politik ve örgütsel temelleri üzerine
4 YTL
27. Partileşme Süreci-1
Persperktif ve Değerlendirmeler
7.5 YTL
28. Partileşme Süreci-2
Polemikler:
Devrimci Prolerya'ya yanıt
7.5 YTL
29. Demokrasi ve Devrim
(Program sorunları üzerine
konferanslar)
6 YTL
30. Bağımsızlık ve Devrim
(Program sorunları üzerine konferanslar)
6 YTL
31. Demokrasi, Devrim ve Oportünizm 5 YTL
32. Ulusal Sorun ve Devrim
(Program sorunları üzerine konferanslar)
6 YTL
33. Parti Programı Üzerine/1,
Program yöntemi ve yapısı
7 YTL
34. Parti Tüzüğü Üzerine 5 YTL
35. Uluslararası Durum Üzerine Değerlendirmeler 5 YTL
36. Türkiye Komünist İşçi Partisi
Program
Tüzük
1.5 YTL
37. Parti Programı Üzerine/2,
Teorik ve ilkesel bölüm
7 TL
38. Kongre Açılış ve Kapanış Konuşmaları
Partinin Adı ve Amblemi
2 YTL
39. Örgütsel Güvenlik Sorunları 5 YTL
40. Partimizin adı ve amblemi 4 YTL
41. Sınıf çalışmasının sorunları 5 YTL
42. Zor dönem devrimcileri Ümit ve Habip 7.5 YTL
43. Dünya Ortadoğu ve Türkiye 10 YTL
44. Dünya Türkiye ve Sol Hareket

7.5 YTL