3 Mayıs 2019
Sayı: KB 2019/18

Sınıfa karşı sınıf mücadelesini büyütelim!
İran’a yaptırım, gerici koalisyonun krizini derinleştiriyor
Seçim hazımsızlığı ve düzen krizi
Baskı ve terör dışında bir çıkış yolu bulamıyorlar!
‘Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı’ gerçekleşti
Ankara’da polis operasyonuna karşın 1 Mayıs kararlılığı
Kocaeli’de 1 Mayıs
Kocaeli 1 Mayıs’ından izlenimler…
İşçi ve emekçiler 1 Mayıs alanlarında buluştu
Binlerce işçi İstanbul 1 Mayıs’ında buluştu
İzmir’de kitlesel 1 Mayıs
Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs
Kürdistan’da 1 Mayıslar
Dünyanın dört bir yanında kitlesel-coşkulu 1 Mayıs
Paris’te kitlesel, militan 1 Mayıs
Almanya’da 1 Mayıs
İsviçre’de 1 Mayıs eylemleri
Sri Lanka’da katliam ve perde arkası
Emperyalizmin “insan hakları” maskesi: Af Örgütü
Denizler’in yükselttiği bayrak, komünistlerin ellerinde!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Paris’te kitlesel, militan 1 Mayıs

 

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta Paris’te on binler sokaklara çıktı. Yoğun polis ablukası ve saldırıya rağmen eylemde çoşku ve direniş hakimdi.

1 Mayıs yürüyüşü için işçi sendikalarından CGT, FO, FSU, Solidaire, eğitim emekçileri ve öğrenci sendikalarından UNEF ve UNL eylem çağrısı yapmıştı. Saat 14.30’te Montparnasse Meydanı’na yapılan bu çağrıya rağmen işçi ve emekçiler, öğrenciler ve Sarı Yelekliler sabahın erken saatlerinden itibaren meydana ulaşmaya başladı.

Montparnasse Meydanı’na çıkan sokaklar tren garı ve metro istasyonları polis tarafından abluka altına alındı. Eylem alanına ulaşmak isteyen emekçiler birer birer kimlik ve üst aramasına maruz kalarak polis terörüyle karşı karşıya kaldı. Saat 12.30 sularında meydanda hareketlilik yaşanırken sendikalar yürüyüş güzergahı üzerinde yerlerini almış, kortejler de oluşmaya başlamıştı.

Sendikalardan bağımsız olarak yürüyüşe geçen Sarı Yelekliler’den oluşan kalabalığa ‘black bloc’un da katılmasıyla kortejin en önünde sayıları binlerden oluşan anti-faşist, anti-kapitalist bir kitle oluştu.

Polisin kitleye saldırıp kortejleri parçalama isteğine kitle direnişle cevap verdi ve ilk çatışmalar başladı. Kitlenin kararlı tutumu ile saldırı geri püskürtülürken uzun bir bekleyeşin ardından yürüyüş yeniden başladı.

Yürüyüş süresince defalarca kitleyi dağıtmak için polis provokasyonu ve saldırıları yaşandı. Buna rağmen kitlenin kararlı tutumu ile eylemin bitiş alanı olan İtalya Meydanı’na akşamüstü Enternasyonal Marşı eşliğinde ulaşıldı.

80 bin işçi emekçi ve gencin katıldığı Paris 1 Mayıs’ında; ücretlerin arttırılması, alım gücünün iyileştirilmesi, sosyal ve mali adalet, servet vergisinin getirilmesi, Macron, El Khomri Rebsamen adındaki çalışma yasalarının geri çekilmesi, eğitim ve sağlıkta uygulanan yıkım “reform”larının kaldırılması, RİC-Vatandaş referandumu İnisiyatifi, ‘loi anticasseur’ adlı ‘kırıcılara karşı yasa’nın kaldırılması talepleri yükseldi.

Polis terörü sonucu ikisi ağır onlarca kişinin yaralandığı, 330 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Paris genelinde 17 bin kişnin polis kontrolüne maruz kaldığı belirtildi.

Sendikalar yaptıkları açıklamada, Fransa’nın 250 noktasında eylemler düzenlendiğini belirterek eylemlere 351 bin işçi emekçi ve gençin katıldığını duyurdu. Paris 1 Mayıs eyleminin son iki yılın en kitlesel eylemi olduğu açıklandı. Saldırılara karşı sergilenen militan direnişte anti-kapitalist sloganlar haykırılırken “Revolution!” / “Devrim!” sloganı kitlesel olarak kortejlerden yankılandı.

Paris yürüyüşünde sendikaların yanı sıra FCP-Fransız Komünist Partisi, NPA- Yeni anti-kapitalist parti, Lutte Ouvriere-İşçi Mücadelesi ile ilerici devrimci demokratik kurumların yanı sıra, Tamil, Cezayir, Tunus, Bolivya, Kolombiya, Venezuela, Peru, Arjantin, İran, Yemen, Sudan’dan göçmenler ve kağıtsızları kapsayan ‘herkes için bir çatı’ kolektifi yeraldı.

Türkiyeli ilerici-devrimci kurumların da pankart bayrak ve flamalarıyla katıldığı yürüyüşte, Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) Paris taraftarları “İşçi sınıfı savaşacak sosyalizm kazanacak!” şiarlı Fransızca pankart ve parti bayrakları ile yer aldı.

Kapitalist sömürüye, emperyalist saldırganlığa ve faşizme karşı 1 Mayıs’a!” şiarlı, TKİP Yurtdışı Örgütü imzalı bildiriler dağıtıldı. BİR-KAR İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu çalışanları da flamalarıyla 1 Mayıs’a katıldı.

Bretagna’da 1 Mayıs

 

Fransa’nın Bretagna bölgesinin Hennebont kentinde 1 Mayıs yürüyüşü ve miting gerçekleştirildi. Saat 10.30’da toplanılmasıyla başlayan yürüyüş 12.30’da bitti. Yürüyüşü Fransız işçi sendikaları (CGT, FSU, Unef, FO ve Solidaires) organize etti. Ayrıca Fransa’daki sol partiler de (PCF, Fransız Komünist Partisi, Parti de Gauche, Jeunesse Communiste, Lutte Ouvrière, Alternative Libertaire ve demokratik kitle örgütleri) katılım sağladılar. Ayrıca Sarı Yelekliler ve meslek lisesi öğretmenleri yürüyüşte yer aldı. Bu yıl Sarı Yelekliler’in eyleminin sürekli olmasından ve Avrupa Parlamento seçimlerinin Mayıs’ın 26’sında gerçekleştirileceğinden dolayı 1 Mayıs yürüyüşü eski yıllara göre çok daha canlı ve kalabalık geçti ve 2 bine yakın kişi katıldı. 1 Mayıs miting alanında komite adına konuşma yapıldı, emperyalist-kapitalist sisteme, sosyal haklara ve saldırılara karşı duyarlı olma ve mücadele çağrısı yükseltildi. Katılan kurumların tek tek isimleri okundu. Komünistler olarak, yürüyüş alanında Fransızca ve Türkçe bildirimizi dağıttık, TKİP adına dağıtılan bildirilere yoğun ilgi vardı. Bu yıl yine bizim dışımızda Fransız Kürdistan Dayanışma Derneği ve Morbihan Alevi Kültür Derneği katılım sağladılar ve kurumlar da Fransızca bildiri dağıttılar. Bretagna bölgesi olarak BİR-KAR’ın tanıtımı için 1 Mayıs’ta BİR-KAR’ın bayraklarıyla yürüdük.

Bretagna’dan TKİP taraftarları